تدریس محل زندگی جانوران و گیاهان علوم دوم ابتدایی

آماده سازی :

پیش از آغاز درس باید برای دانش آموزان فرصت آموزشی طراحی کرد.

  • گردش علمی برای بازدید از جاهایی نظیر اکواریوم باغ وحش یا جنگل مصنوعی ترتیب دادچون مدرسه ی ما در حاشیه ی شهر قرار دارد قید گردش علمی را می زنم و آکواریم کوچکی که در منزل دارم و یک جنگل مصنوعی که از قبل آماده کردم به کلاس می برم .   
  • نمایشگاه کتاب ی درباره ی زیستگاههای گوناگون ترتیب می دهم که دانش آموزان  در جریان آموزش از آن استفاده کنند.
  • یک فیلم آموزشی یا نوار ویدیویی در کلاس به نمایش می گذارم .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گلچین آتین در سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 ساعت 18:18 | لینک ثابت |

دیکته ی خلاق درس خدای مهربان

درس اول

                                                                                خدای مهربان

دوست خوبم : یک برگ کاغذ پوستی روی این متن وصل کن و از روی متن یک بار تمیز و زیبا بنویس

امروز کبری به کلاس دوم می رود . او خیلی خوش حال است که می تواند قصّه های شیرین بخواند و چیز های بیشتری یاد بگیرد . او می گوید : خدایا ! از تو سپاس گزارم که حالا می توانم با بچه های سال گذشته به کلاس بالاتری بروم . ای خدای مهربان ! از این که می توانم با دوستان تازه ای که پیدا کرده ام ٰ دوست باشم . لذّت می برم .

ای خدای بزرگ ٔ این تویی که به من چشمان زیبایی داده ای تا از دیدن فرشته هایی به نام پدر و مادر و سبزه زارهای زیبا لذّت ببرم . از تو برای این چیزهای خوب ٰ سپاس گزارم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلبندم : حالا والدین مهربانت متن مسابقه را می خوانند و تو کلماتی که نوشته نشده را درجاهای خالی با دقت و سرعت بنویس .

امروز......... به کلاس .........می رود . او خیلی ............است که می تواند ......................بخواند و .............................یاد بگیرد . او.............: خدایا ! از تو .............که.......... می توانم با.................................. به کلاس بالاتری بروم . ای خدای مهربان ! از این که می توانم با دوستان .............که ...................ٰ دوست باشم . ............. می برم .

ای خدای بزرگ ٔ این........ که به من چشمان .................. تا از دیدن .................به نام پدر و مادر و ........................زیبا لذّت ببرم . از تو برای این............ خوب ٰ سپاس گزارم .

 

امتیاز خودت را محاسبه کن :

امتیاز خودت را محاسبه کن :

به تعداد هر کلمه ای که درست نوشتی به خودت یک    لبخند          بده

                                                                  امتیاز تو: ............. لبخند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گلچین آتین در دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 ساعت 21:17 | لینک ثابت |

یک نمونه طرح درس ریاضی مربوط به همکاران پایه دوم

باسمه تعالی

مشخصات کلی :

نام درس : ریاضی      نام آموزگار : مهرو     موضوع درس : نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی

مدت اجرا : 45 دقیقه      پایه ی : دوم             نام آموزشگاه :.........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهداف کلی :

-         آشنایی با نوشتن وخواندن اعداد سه رقمی

-         آشنایی با ارزش مکانی ارقام سه رقمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهداف شناختی (دانشتنی ها ) :

-آشنایی با نوشتن وخواندن اعداد سه رقمی

-آشنایی با ارزش مکانی اعداد سه رقمی

-آشنایی با نوشتن حروف اعداد سه رقمی

 اهداف عاطفی (نگرش ها):

- دانش آموزاز تدریس درس جدید لذت می برد.

- دانش آموز از تصاویر درس جدید احساس خوش حالی می کند.

- دانش آموزان ازیادگیری اعدادسه رقمی وارزش اعداددرجدول احساس رضایت وخشنودی           می کند.

- دانش آموز از نوشتن اعداد سه رقمی به حروف احساس آرامش می کند.

اهداف روانی حرکتی (مهارتها ):

-فراگیر بسته های ده تایی و صد تایی را درست می کند.

- فراگیر می داند که چند بسته ی ده تایی مثلا 5 بسته ده تایی می شود 50 تا

- فراگیر ارزش بسته های صدتایی را می داند .

- دانش آموز اعداد سه رقمی را در جدول ارزش مکانی قرار می دهد.

- دانش آموزمی داندکه درریاضی اعداد بایددرسرجای مخصوص خودقرارگیرندتاارزش پیداکنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیین الگو و روش یا فن تدریس : 

- روش فعال (فعالیت یادگیری ,بحث و گفتگو , فعالیت های تدریس , مراجعه به کتاب کنترل وارزشیابی , رفع اشکال , تعیین تکلیف

- به صورت نمایشی ( اعضای خانواده ( پدر مادر- تک فرزند)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهیه ی رسانه و وسایل آموزشی (بسته های آموزشی ) :

- استفاده از وسایل کمک آموزشی (بسته های صدتایی و ده تایی )

- استفاده از جدول ارزش مکانی اعداد

- کتاب ریاضی پایه ی دوم , تخته سیاه , گچ رنگی

- بسته های آماده شده ی نی یا مداد به طور بسته های ده تایی و صدتایی

- استفاده از سه لیوان شفاف که روی آن ها برچسب زده شده است وروی برچسب ها به ترتیب

 یکی , ده تایی , صدتایی نوشته شده است و تعدادی بادام یا گردو یا چیزی شبیه به آن که از دور قابل شمارش باشد.

- نمایش ( اعضای خانواده ونقش آن ها در اعداد سه رقمی )

-  تصاویر گوناگون در رابطه با درس جدید کارت تشویقی وسیله ی پذیرایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزشیابی آغازین :   (5 دقیقه )

- سلام و احوالپرسی

- با توجه به ایام مثلا سوگواری امام حسین (ع) سالار شهیدان ( می گویم همانا حسین (ع) کلید نجات همه ی مسلمانان است.

 - حضور و غیاب

- دقت در وضع روحی و روانی دانش آموزان

- بررسی تکالیف گذشته

- سپس می گویم : بچه ها جون دوست دارید چند حرکت نرمشی انجام دهید تا کلاسی شاداب داشته باشیم؟ وهمه سرحال شوید ؟ دانش آموزان : بله

خوش حال و شاد و خندانم        قدر دینارو می دانم

دست می زنم من        پا می زنم من

خنده کنم من                                  شادابم , شادابم

می گوئیم : خوب بچه ها ی گلم , حال حالتون جا آمد؟ دانش آموزان : بله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئوس مطالب  :

- کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی ( نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی ) صفحه 78-77

- مرحله ی مجسم

-مرحله ی نیمه مجسم

- مرحله ی مجرد

- تصاویر مربوط به درس جدید

- اجرای شعر بصورت نمایشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیین رفتار ورودی :

- آزمون رفتار ورودی ( سوال از درس قبل ):

- فعالیت معلم

- برآورد اطلاعات فراگیران از موضوع مورد تدریس

- ارائه ی سوالاتی از دروس گذشته از جمله :

- ده تایکی می شود چند تا ؟ ــــــــــ امیر : می شود یک ده تایی

- ده تا ده تا می شود چند تا ؟ ـــــــ  رضا می شود یک صد تایی

- 4 صدتایی می شود چند تا ؟ ـــــــ  سهیل : می شود چهار صدتا (400)

- پانصد را به رقم بنویس؟ ـــــــــــــ  یونس :   500

پیش آزمون ( سوال از درس جدید) :

معلم : هر یک ( هر کسی ) جایی دارد مثلا علی جایی دارد . احمد و رضا هم جای مخصوص دارد. پس اعداد هم جای مخصوص دارند.

-        کی می دونه  2 صدتایی می شود چند تا ؟

-        دانش آموز : می شود 200 تا

-        معلم : آفرین , پسر گلم

-        کی می دونه بگه 4 ده تایی می شود چند تا ؟

-        دانش آموز : چهل تا (40)

-        8 تا یکی می شود چند تا ؟ دانش آموز : می شود 8تا

-    معلم : بچه ها ی گلم , صد آفرین به شما که این همه اطلاعات دارید و پاسخ درست به سوالات من دادید . حالا باهم با توکل به خداوند درس جدید را شروع می کنیم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آماده سازی و ایجاد انگیزه :

معلم : ابتدا شعر زیر را به صورت نمایشی برای دانش آموزان خوانده می شود.

سلام , سلام عزیزجون               نشسته است مهمون

به من بگین بچه جون              اعضای خانواده را

کی از همه بزرگ تر ه؟         عباس: بابا , بابا

کی احترامش واجبه ؟           امیر : بابا , بابا

کی به خونه گرمی و محبت  می ده ؟     رضا : مامان , مامان

آهای , آهای بچه جون            قدر بابا و مامان را بدون

باید که سرجایت بشینی           جای بابا و مامان نشینی

کی هست توخونه تنها           یکی ویک دونه ی مامان و بابا ؟

یونس : منم من یکی ویک دونه

علی : منم من یکی ویک دونه

معلم : پسر یکی و یک دونه ی من        چراغ خونه ی من

باید تو یاد بگیری                    سرجایت بشینی

معلم : بله , بچه های عزیزم , در ریاضی هم اعداد جای مخصوص خود را دارند . بابا جون ارزش و احترام دارد و بزرگ تر است در مقام و مرتبه ی صدتایی جا دارد ( اشاره به اعداد سه رقمی ) ومامان که امید بچه هاست و در همه کارها یارویاور است در مرتبه و مقام ده تایی ( اعدا دورقمی ) وبچه های تک و تنها وکسانی که تک فرزند هستند باید در ردیف یکی ها ( اشاره به جدول ) بنشینند و هرگز نباید جای بزرگ ترها ( مامان و بابا ) بنشینید چون بی احترامی به آن ها می شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گلچین آتین در دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 ساعت 10:19 | لینک ثابت |

میلاد سه اختر تابناک تشیع

                    


آلاله نوشکفته چیدن دارد 

آواز فرشتگان شنیدن دارد .

میلاد حسین است و اباالفضل و علی

یک ماه و دوآفتاب دیدن دارد

حلول شعبان المعظم مبارکنوشته شده توسط گلچین آتین در پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389 ساعت 10:50 | لینک ثابت |

مرور خاطرات

در یکی از مدارس حاشیه شهر خدمت می کردم  . لحظات خوب و دوست داشتنی با شاگردانم داشتم که هیچ وقت فراموش نمی کنم . از آنجایی که مدارس حاشیه نیاز به حمایت  دارد چرا که اکثر خانواده ها پرجمعیت هستند یا والدین به دلیل بیکاری یا کارگر بودن توانایی مالی خوبی ندارند بنابراین خدمت در این مدارس مسئولیت بیشتری را می طلبدو دلسوزی های زیاد تا بتوان بچه ها را علاقه مند به تحصیل نمود .  اولین سالی بود که پایه دوم را تدریس می کردم بنابراین جا دارد در اینجا از همکار ارجمندم سرکارخانم رسولی  تشکر کنم که انگیزه خوبی برای موفقیتم بودند . همچنین  از مدیریت محترم دبستان جناب آقای گلشنی و معاونین و سایر همکاران  که با محبت زیاد راهنماییم نمودند تقدیر و تشکر می نمایم  . امیدوارم توانسته باشم وظیفه ام را به خوبی انجام داده باشم.

 

          


     

                            


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گلچین آتین در سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 ساعت 18:19 | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ

درباره ی ما


مهربانان سلام
زندگی صحنه ی هنر نمای هنرمندانه ما است که هر کسی در آن نغمه سرایی می کند و خارج می شود ، چه زیباست آن هنگام که نغمه ی عاشقانه و خالصانه ما را همگان به خاطر سپارند و زمزمه کنند .همراهان و مهربانان نظرات و پیشنهادات ارزنده شما در این صحنه، رهگشا و پیشرو ما در رسیدن به اهداف است .
با تشکر

مطالب گذشته

هفته چهارم اردیبهشت 1391
هفته سوم اردیبهشت 1391
هفته دوم اسفند 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته دوم دی 1390
هفته اوّل آذر 1390
هفته دوم اردیبهشت 1390
هفته سوم فروردین 1390
هفته دوم فروردین 1390
هفته سوم اسفند 1389
هفته چهارم بهمن 1389
هفته سوم بهمن 1389
هفته دوم بهمن 1389
هفته چهارم دی 1389
هفته سوم آذر 1389
هفته اوّل آذر 1389
هفته چهارم آبان 1389
هفته سوم آبان 1389
هفته دوم آبان 1389
هفته اوّل آبان 1389
هفته چهارم مهر 1389
هفته سوم مهر 1389
هفته دوم مهر 1389
هفته اوّل مهر 1389
هفته سوم مرداد 1389
هفته چهارم تیر 1389
هفته سوم تیر 1389
هفته دوم تیر 1389
هفته چهارم خرداد 1389
هفته سوم خرداد 1389
هفته دوم خرداد 1389
هفته سوم اردیبهشت 1389
هفته دوم اردیبهشت 1389
هفته اوّل اردیبهشت 1389
هفته دوم فروردین 1389
آرشيو

دوستان من

وبلاگ شخصی علی اکبر زاده
مهدوي ، شهر تهران
شايستگان ، اصفهان
سجاديه، اصفهان
شاهد خاندان قفلي ، خراسان رضوي
شاهد امام خميني ، استان مركزي
کلاس ساکت
آموزش ابتدایی
برای بچه ها
خوزمرگان1
خوزمرگان
داستان وحکایت
یادداشت های یک خانم معلم
کلاس دوست داشتنی
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
آموزگار آمالی
مسابقه اینترنتی
آموزش ابتدایی
سوالات علمی پایه پنجم
اختلالات یادگیری
گروههای آموزشی مدارس منطقه 11 سما
مديريت اجرايي گــروهـهـای آمـوزشـی ( متوسطه - راهنمايي - ابتدايي)
خاکم نکنید بزارید اونم برسه...
تجربه های علمی علی اکبرزاده
مشکلات یادگیری و رفتاری
گزارشهای یک معلم
طراحی قالب بلاگفا
نوشته های معلمی در ترکیه
خاطرات یک معلم از اعزام به کشور مکزیک
آموزش ابتدایی زیر بنای آموزش و پرورش
بچه های کلاس اولی من
وب نامه شفیعی مطهر
شاهنامه
گل آقا
داستانهای شاهنامه
استاد آنلاین (آموزش فتوشاپ)
انصاري ، خراسان رضوي
آهنگ های کودکانه
آزمایشات متنوع
کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی بجنورد
سرگروه آموزشی چندپایه ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه پنجم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه سوم ابتدایی بجنورد
گروه آموزشی پایه دوم ابتدایی بجنورد
سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی بجنورد
کتابخانه کودکان
شبکه آموزش
آشپزی درجه یک
پسرم پویا
وب ساخت تخصصی کودکان
مغام آراز- آموزش ابتدایی
فکر نو
کاردستی های جدید
اکرم سمساریان
لذت آشپزی
قالب وبلاگ
خدمات وبلاگ

ابزار

RSS
Powered by
Blogfa

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ gradeseconde محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط یاس تم

خدمات وبلاگ نویسان

ابزار وبلاگ نویسان

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

سئو

سوالات نهایی خرداد

دانلود

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اسکریپت

بازی آنلاین

Star Photo